PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA:
„Syoss rođendan“


 

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni konkurs priređuje i organizuje: Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja, ,  Beograd, Srbija. (u nastavku teksta: Organizator).

 

Članak 2.

TRAJANJE, CILJ I MESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs  „Syoss rođendan“ (u nastavku teksta: Konkurs) provodi se u cilju promocije Organizatora.

Nagradni Konkurs traje ukupno 31 dan od 13.11.2019. do 13.12.2019., svakim danom od 09:00 do 14:00 časova na području Republike Srbije.

Prvi dan Konkursa 13.11. traje od 09:00h do 14:00 časova, drugi dan Konkursa 14.11. traje od 09:00h do 14:00 časova i tako svaki dan trajanja Konkursa, uključujući i zadnji dan, 13.12., koji takođe traje od 09:00h do 14:00 časova.

Osoba koja se prijavi da učestvuje na Konkursu u nastavku teksta naziva se Učesnik. Konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

 

Članak 3.

PODRUČJE PROMOVISANJA

Sve informacije o Konkursu biće dostupne na službenoj web stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/RS

 

 

 

Članak 4.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju sve fizičke osobe s boravištem u Republici Srbiji starije od 18 godina na dan početka ovog Konkursa, osim zaposlenika Organizatora, agencije Omnicom Media Group, kao i članova njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je učestvovala u pripremi ovog Konkursa.

 

Članak 5.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM KONKURSU

Za vreme svakog dana Konkursa u 09:00 časova, od 13.11.2019. do 13.12.2019., biće otkrivena jedna zamućena fotografija na odgovarajući datum na Syoss web stranici http://www.profesionalnanjegakose.com/RS . Fotografija će se svakih 30 minuta za vreme sledećih 5 časova delomično izoštravati.

Za učestvovanje u Konkursu Učesnik treba da u komentaru na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/RS  napiše koji proizvod se tog dana nalazi na odgovarajućoj fotografiji.

Organizator neće moći da ima pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će da koristi i pristupa korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korišćenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, biće sankcionisana eliminacijom Učesnika iz Konkursa. Organizator ne može da zna koji će lični podaci da budu preneti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci da budu korišćeni od strane istih ili trećih osoba. Učesniku se preporuča da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

 

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik je Učesnik koji u komentaru na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/RS  prvi ponudi tačan naziv proizvoda koji se nalazi na fotografiji tog dana. Svaki dan Konkursa jedan Učesnik može da bude Dobitnik.

Dobitnik dnevnog nagradnog konkursa biće objavljen idućeg dana Konkursa na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/RS . Imena dobitnika nagrada biće objavljena po članku 15. ovih Pravila.

 

Članak 7.

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od:

Syoss Fen

Syoss Gel Max Hold 250ml

Syoss Gum Re-Style 100ml

Syoss HSP Max Hold 300ml

Syoss MEN Volume

Syoss Paste Matt Fiber 100ml

Syoss Pure Fresh DRY shampoo 200ml

Syoss Pure Smooth conditioner 500ml

Syoss Pure Smooth mask 300ml

Syoss Pure Smooth shampoo 500ml

Syoss RR Braon

 

 

 

Članak 8.

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici će o osvojenoj nagradi da budu obavešteni putem komentara na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/RS gde je aktivan Konkurs.

Organizator će u roku 60 dana dobitniku dostaviti nagradu.

 

 

Članak 9.

UČESNICI NAGRADNOG KONKURSA

Učesnici koji učestvuju u nagradnom konkursu ne mogu da zahtevaju nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila. Učesnici takođe ne mogu da zamene nagradu za novac ili da prenesu nagradu na neku drugu osobu.

Organizator će da pregleda sve primljene odgovore i da zadržava pravo u bilo kojem trenutku da diskvalifikuje prijavljene Učesnike ako:

 • učesnik prekrši Pravila;
 • učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 časa ili ostavi netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće da se stupi s njim u kontakt;
 • se ne pridržavaju teme Konkursa
 • sadržaj koji se prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne ličnosti ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

 

Članak 10.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave su nevažeće i ne ostvaruju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim emailom, odnosno kućnom adresom smatraće se jednim dobitnikom. Ako Učesnik Konkursa unese bilo kakav neprimeren ili uvredljiv sadržaj, isti će da bude uklonjen i neće da se smatra regularnom prijavom na Konkurs.

 

Članak 11.

PUBLICITET

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, Sudionici su saglasnii da njihov doprinos u Syoss Srbija, konkursu može od strane Organizatora da se objavi i koristi bez naknade u pisanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, takođe može se objaviti od strane Organizatora i koristiti bez naknade u pisanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Konkurs nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promoviše  niti sponzoriše. Podaci se daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog konkursa tvrtki Henkel Srbija d.o.o., a ne Facebooku. Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može da predstavlja zadiranje u privatnost, kako samih Učesnika Konkursa, tako i trećih osoba. Ako Učesnici Konkursa objave kakav sadržaj/fotografiju na Syoss Srbija stranici, smatraće se da su ga objavili svojom voljom te Henkel Srbija d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zloupotrebu korištenja takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Takođe, smatraće se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Syoss Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje lične podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlašćenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom učesnici konkursa daju Organizatoru dozvolu da koristi celi objavljen sadržaj u marketinške i bilo koje druge komercijalne potrebe te da se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Članak 12.

VRSTE I UPOTREBA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Učestvovanjem u ovom Konkursu, Učesnici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove lične podatke koje su učesnici sami pružili u ovom Konkursu (kao što su njihovo ime, prezime, broj telefona i adresa) tako da se njima koristi isključivo za svrhu dostave nagrada uz ovaj nagradni konkurs. Svi lični podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog konkursa, Organizator čuva u trajanju od jedne godine, od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Učesnik sam ne zatraži brisanje ličnih podataka.

Učesnik je slobodan da u svakom trenutku uskrati svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti učestvovanja u Konkursu.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

 1. Kontaktiranje Učesnika radi dogovora oko dostave nagrade
 2. Dostavljanja nagrade Učesniku

 

Članak 13.

PRAVA UČESNIKA VEZANA UZ LIČNE PODATKE

Učesnici Konkursa slanjem maila na schwarzkopf.rs@rs.henkel.com

 imaju pravo:

 1. Da zatraže pristup ličnim podacima koje je Organizator sačuvao
 2. Da zatraže pristup informacijama o tome za što se koriste lični podaci koje je Organizator sačuvao
 3. Da zatraže ispravku ili nadopunu ličnih podataka koje je Organizator sačuvao
 4. Da zatraže brisanje ličnih podataka koje je Organizator sačuvao
 5. Da zatraže zaustavljanje obrade ličnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način
 6. Da se uloži prigovor na podatke koje je Organizator sačuvao i obrađuje

 

Članak 14.

OBJAVLJIVANJE LIČNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće da deli identifikacijske lične informacije s drugim stranama, no može da podeli informacije o Učesnicima s povezanim firmama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana može da provodi u ime Organizatora i za njezin račun određene aktivnosti kao što je organizacija isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten da otkrije identifikacijske lične informacije/podatke Učesnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

 

Članak 15.

OBJAVA DOBITNIKA

Imena Dobitnika biće objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora (na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/RS  na kojoj se odvija Konkurs, svaki dan za prethodni dan Konkursa.

 

Članak 16.

POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

 

Članak 17.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nagradnog konkursa nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 18.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbjegne, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora. Učesnik koji sudjeluje u Konkursu prihvaća prava i obaveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti pravovremeno obavešteni objavom na na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/RS  na kojoj se odvija Konkurs.

 

Članak 19.

IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo da promeni Pravila Konkursa, o čemu će svi Učesnici da budu pravovremeno obavešteni objavom na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/RS  na kojoj se odvija Konkurs.

 

Uslovi korišćenja


Uvod

Ovaj veb-sajt vam je omogućio Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja, 11000 Beograd, Srbija. Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu o kompaniji Henkel Srbija d.o.o. (u daljem tekstu: Henkel), kompanijama koje su povezane sa Henkelom i trećim licima prikupljene su sa najvećom mogućom pažnjom. Ne možemo, međutim, da jemčimo za celovitost i tačnost informacija. Henkel ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog veb-sajta. Saopštenja o tome šta se očekuje u budućnosti, a koja se nalaze na ovom veb-sajtu izneta su shodno našim najboljim znanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Henkel bude ostvario u praksi mogu se znatno razlikovati od tih predviđanja, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su, u nekim slučajevima, van kontrole kompanije Henkel. Ne dovodeći ni na koji način u pitanje nijednu zakonsku obavezu da ispravi takva saopštenja koja se odnose na budućnost, Henkel nema nameru da neprestano ažurira sve prognoze iznete na ovom veb-sajtu.
Pristupajući ovom veb-sajtu, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja veb-sajta koje možete da iščitate ili da odštampate u PDF formatu.
OVAJ VEB-SAJT I INFORMACIJE KOJE SU TU SADRŽANE NISU NAMENJENI ZA KORIŠĆENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA NITI ZA TO DA IH KORISTE AMERIČKI DRŽAVLJANI ILI LICA STALNO NASTANJENA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, NITI POSTOJI ODGOVARAJUĆE ODOBRENJE. NAJLEPŠE MOLIMO TAKVA LICA DA KONTAKTIRAJU LOKALNI HENKEL VEB-SAJT ILI VEB-SAJT NEKE AMERIČKE KOMPANIJE KOJA JE POVEZANA SA HENKELOM.
Opšti uslovi korišćenja ovog veb-sajta

1. Autorska prava

Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su zakonom o autorskom i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Henkel Srbija d.o.o, u daljem tekstu: Henkel. I sadržaj i struktura veb-sajta zaštićeni su zakonom o autorskom i srodnim pravima. Za svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala (to se ne odnosi samo na Henkelove fotografije za štampu) potrebna je prethodna pismena dozvola Henkela. Henkel zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe i kada se slike automatski ili ručno arhiviraju.
Henkelove fotografije za štampu mogu se koristiti isključivo u neprofitne svrhe. Henkelove fotografije za štampu koje su reprodukovane i/ili elektronski modifikovane u neprofitabilne svrhe moraju nositi oznaku kopirajta "© 2011 Henkel Srbija d.o.o. Sva prava zadržana".

2. Žigovi

Ovalni logo Henkela i svi nazivi proizvoda i/ili oprema proizvoda na ovim stranicama registrovani su robni žigovi u vlasništvu Henkel Srbija d.o.o, njenih podružnica, pridruženih kompanija, nosilaca licenci ili partnera u zajedničkim ulaganjima. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba tih robnih žigova i to predstavlja kršenje Zakona o žigovima, Zakona o autorskom i srodnim pravima, kao i drugih propisa o intelektualnoj svojini i onih koji regulišu nelojalnu konkurenciju.

3. Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica

a. Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove (hiperlinkove) za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat kompaniji Henkel. Kompanija Henkel samo olakšava pristup takvim veb-sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica jeste da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama..
b. Kada je reč o veb-sajtovima do kojih vode hiperlinkovi sa veb-sajta kompanije Henkel, vlasnici tih veb-sajtova snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica kao i za prodaju proizvoda koji su na njima ponuđeni i rukovanje narudžbinama u vezi s tim proizvodima.
c. Henkel ne snosi odgovornost za kršenje Autorskog prava, prava na žig ili drugih prava intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.
d. U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajućeg veb-sajta, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između kompanije Henkel i korisnika. Molimo Vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na veb-sajtu do koga vodi hiperlink.

4. Opšte odricanje od odgovornosti

Svaka odgovornost kompanije Henkel za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta - bez obzira na pravni razlog, uključujući tu i zakonski prestup - ograničena je na štetu prouzrokovanu s umišljajem ili teškim nehatom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost kompanije Henkel usled kršenja materijalnih ugovornih obaveza, ukupni iznos svakog potraživanja na ime štete ograničen je na predvidljivu štetu. To se ni na koji način ne odražava na odgovornost koju kompanija Henkel snosi na osnovu primenjivog zakona o odgovornosti za proizvod ili bilo kojih drugih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se ni u slučaju štete po život, telesne povrede ili zdravstvenog oštećenja nekog lica.
Henkel ulaže velike napore da svi veb-sajtovi kompanije Henkel budu bezbedni od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke.
Henkel ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na veb-sajtu kompanije Henkel, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

5. Predviđanja i izjave o namerama

Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Henkel stvarno postigne mogu se znatno razlikovati od tih izjava usmerenih ka budućnosti, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole kompanije Henkel. Ne dovodeći u pitanje nijednu zakonsku obavezu u vezi sa ispravljanjem tih izjava usmerenih ka budućnosti, Henkel nema nameru da neprestano ažurira takve izjave sadržane na ovom veb-sajtu.

6. Proizvodi kompanije Henkel

Proizvodi prikazani na ovom internet veb-sajtu primeri su proizvoda koji se mogu dobiti od kompanija Henkel širom sveta. Henkel ne garantuje da se proizvodi koji su prikazani na sajtu mogu dobiti i u Vašoj zemlji. Ako želite da vidite spisak svih proizvoda kompanije Henkel koji su na raspolaganju u Vašoj zemlji, molimo Vas da odete na stranicu kompanije Henkel namenjenu zemlji u kojoj živite; direktan pristup možete dobiti na osnovnoj stranici pod naslovom "Henkel International".

OSVOJI NAGRADE
SVAKI DAN JEDNO IZNENAĐENJE
Pogodite šta je na slici i osvojite dnevnu nagradu
Syoss slavi rođendan i nagrađuje Vas celi mesec!
Pratite sliku koja svakih 30 minuta otkriva novi detalj.
Da li znate šta se na njoj krije?
Prvi pošaljite tačan odgovor i osvojite nagradu svaki dan.
Saznajte više u pravilima igre.

ZOOM OUT TEŽINA
POŠALJI ODGOVOR
PRAVILA IGRE
POGLEDAJ POBEDNIKE
DANI TAKMIČENJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DANAŠNJA NAGRADA
Syoss poklon paket
22.12.2019.
Pošalji odgovor!
Prošli
pobednici
MIROSLAVA MIRA BURIĆ
Syoss nagradni paket
MIRJANA BOGDANOVIĆ
Syoss nagradni paket
DUŠICA FILIPOVIĆ
Syoss nagradni paket
MARIJA PERIĆ
Syoss nagradni paket
DUŠICA LAZIČIĆ
Syoss nagradni paket
IRINA DJURIĆ
Syoss nagradni paket
EMILIJA PAVLOVIĆ
Syoss nagradni paket
IVANA ĐAKOVIĆ
Syoss nagradni paket
RADMILA SIMIC
Syoss nagradni paket
DAJANA DUKANIĆ
Syoss nagradni paket
ANDREA RVOVIĆ
Syoss nagradni paket
ZORAN FILIPOVIĆ
Syoss nagradni paket
GORDANA NATASIC
Syoss nagradni paket
MILENA BLAGOJEVIĆ
Syoss nagradni paket
DANIJELA KLENCOVLJEVIĆ
Syoss nagradni paket
DANKA STAMENKOVIĆ
Syoss nagradni paket
MARI MARI
Syoss nagradni paket
NADA JANJIĆ
Syoss nagradni paket
DEJAN POTIĆ
Syoss nagradni paket
BILJANA JANICIJEVIC
Syoss nagradni paket
ALEKSANDRA ESTOV
Syoss nagradni paket
DRAGANA KRŠIĆ KOSTOVSKI
Syoss nagradni paket
DJORDJE STAMATOVIĆ
Syoss nagradni paket
BILJA MARAŠEVIĆ
Syoss nagradni paket
NEVENA PALALIĆ
Syoss nagradni paket
IVANA PERIC KOMSIC
Syoss nagradni paket
NIKOLA RADOJKOVIĆ
Syoss nagradni paket
SUZANA RADOVANI VLAHOVIĆ
Syoss nagradni paket