PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: „Syoss rođendan“


 

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10.000 Zagreb, Republika Hrvatska. OIB: 09730191730 (u daljnjem tekstu: Organizator).

 

Članak 2.

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj  „Syoss rođendan“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora.

Nagradni natječaj traje 31 dan od 07.11.2019. do 07.12.2019., svaki dan od 09:00h do 14:00 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Prvi dan Natječaja traje 07.11. od 09:00h do 14:00 sati., drugi dan Natječaja traje 08.11. od 09:00h do 14:00 sati i tako svaki dan trajanja Natječaja, uključujući i zadnji dan, 07.12., koji također traje od 09:00h do 14:00 sati.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

 

Članak 3.

PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj web stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/hr

 

 

 

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora, agencije Omnicom Media Group, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

 

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Tijekom svakog dana Natječaja u 09:00 sati, od 07.11.2019. do 07.12.2019., bit će otkrivena po jedna zamućena fotografija na odgovarajući datum na Syoss web stranici http://www.profesionalnanjegakose.com/HR. Fotografija će se svakih 30 minuta tijekom sljedećih 5 sati djelomično izoštravati.

Za sudjelovanje u Natječaju Sudionik treba u komentaru na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/HR napisati koji proizvod se tog dana nalazi na odgovarajućoj fotografiji.

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

 

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik svakog dana Natječaja je Sudionik koji u komentaru na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/HR prvi ponudi točan naziv proizvoda koji se nalazi na fotografiji na odgovarajući datum.

Dobitnik svakog dana nagradnog natječaja bit će objavljen idućeg dana Natječaja na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/HR. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 15. ovih Pravila.

 

Članak 7.

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada se sastoji od:

Syoss Fen

Syoss Gel Max Hold 250ml

Syoss Gum Re-Style 100ml

Syoss HSP Max Hold 300ml

Syoss MEN Volume

Syoss Paste Matt Fiber 100ml

Syoss Pure Fresh DRY shampoo 200ml

Syoss Pure Smooth conditioner 500ml

Syoss Pure Smooth mask 300ml

Syoss Pure Smooth shampoo 500ml

Syoss Root Retoucher Brown

 

 

 

Članak 8.

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem komentara na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/HR na kojoj se odvija Natječaj.  

Organizator se obvezuje da će u roku 60 dana dobitniku dostaviti nagradu.

 

Članak 9.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 • sudionik prekrši Pravila;
 • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • se ne pridržavaju teme Natječaja;
 • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

 

Članak 10.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim emailom, odnosno kućnom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

 

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Syoss Hrvatska natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, također se može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Podaci se daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja tvrtki Henkel Croatia d. d., a ne Facebooku. Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na Syoss Hrvatska stranici, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Henkel Croatia d.d. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Syoss Hrvatska Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Članak 12.

VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, prezime, broj telefona i adresa) te se njima koristi isključivo za svrhu dostave nagrada uz ovaj nagradni natječaj. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

 1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade
 2. Dostavljanja nagrade Sudioniku

 

Članak 13.

PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na schwarzkopf.hr@henkel.com

 imaju pravo:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje

 

Članak 14.

OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Sudionicima s povezanim tvrtkama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njezin račun određene aktivnosti kao što je organizacija isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

 

Članak 15.

OBJAVA DOBITNIKA

Imena Dobitnika bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora (na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/HR na kojoj se odvija Natječaj svaki dan za prethodni dan Natječaja.

 

Članak 16.

POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

 

Članak 17.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 18.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/HR na kojoj se odvija Natječaj.

 

Članak 19.

IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na na službenoj stranici Organizatora http://www.profesionalnanjegakose.com/HR na kojoj se odvija Natječaj.

 

Izjava o zaštiti podataka


1. Općenito

Henkel Croatia d.o.o., dalje u tekstu: Henkel, poštuje privatnost svake osobe koja posjeti našu internetsku stranicu. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke Henkel prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati kako možete ostvariti prava koja vam kao subjektu podataka pripadaju.

Sve izmjene ove Izjave o zaštiti podataka bit će objavljene na ovoj stranici. Tako se u svakom trenutku možete informirati o tome koje podatke prikupljamo i kako se njima koristimo.
Ova Izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na internetske stranice dostupne putem hiperveza na Henkelovim internetskim stranicama.

2. Prikupljanje, uporaba i obrada osobnih podataka

Naziv odgovornog društva: Henkel Croatia d.o.o.

Adresa odgovornog društva: Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Henkel osobne podatke upotrebljava prvenstveno da bi korisnicima pružio pristup ovoj internetskoj stranici. Svaka daljnja obrada podataka odvija se samo temeljem drugih zakonskih obveza ili dopuštenja ili u slučaju da dotični korisnik Henkelu da suglasnost. Henkel podatke pohranjuje i obrađuje isključivo u sljedeće svrhe:
Kada korisnici posjete internetsku stranicu, Henkel automatski prikuplja i pohranjuje određene podatke. Ti podaci uključuju: IP adresu ili identifikaciju oznaku uređaja dodijeljene krajnjem uređaju, koje su nam potrebne radi prijenosa traženog sadržaja (npr. posebnog sadržaja, tekstova, slika i podataka o proizvodu, kao i podatkovnih datoteka za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu internetske stranice, vrstu krajnjeg uređaja, vrstu korištenog preglednika, kao i datum i vrijeme korištenja.

Henkel ove podatke pohranjuje najviše 7 dana u svrhu prepoznavanja i poduzimanja mjera protiv zlouporabe.
Henkel ove podatke također upotrebljava za poboljšanje izgleda, značajki i funkcionalnosti usluge, kao i za opće administrativne poslove.
Izuzev toga, Henkel bez odgode briše ili anonimizira podatke o uporabi, uključujući IP adrese, čim oni više ne budu potrebni za prethodno navedene svrhe.

Obrada i uporaba podataka temelji se na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na temelju (1) nužnosti obrade za pružanje usluga internetske stranice; ili (2) činjenice da Henkel ima pretežni zakoniti interes za osiguravanje i unapređenje funkcionalnosti i besprijekoran rad internetske stranice te za prilagođavanje stranice potrebama korisnika.


3. Kolačići, pikselne oznake, distinktivna obilježja

4. Internetsko praćenje

a) Webtrekk

Ova internetska stranica prikuplja i pohranjuje podatke u svrhu marketinga i optimizacije uporabom tehnologije tvrtke Webtrekk. Podaci se pohranjuju i dalje obrađuju na temelju anonimnih ili pseudonimnih korisničkih profila (ovisno o tehnologiji i usluzi koje se upotrebljavaju). Ti se korisnički profili pohranjuju u kolačiće ili druge slične tehnologije kako je utvrđeno ranije. Osim podataka koji se prikupljanju prilikom pristupanja internetskoj stranici (kako je utvrđeno ranije), ovo se može odnositi i na podatke o internetskoj stranici kojom se koristite da biste posjetili našu stranicu, internetske stranice koje posjećujete kada ste na našoj stranici i, ako je primjenjivo, sve pojmove koje ste pretraživali da biste pronašli našu internetsku stranicu.

Bez izričite suglasnosti naših korisnika podaci prikupljeni tehnologijom tvrtke Webtrekk ne upotrebljavaju se za utvrđivanje identiteta posjetitelja te se ne kombiniraju s drugim osobnim podacima o dotičnom korisniku.
Ako se ovi podaci smatraju osobnim podacima, obrada se temelji na zakonskim odredbama koje to opravdavaju na temelju (1) Henkelovog zakonitog interesa za prilagođavanje internetske stranice potrebama korisnika; ili (2) korištenja podataka u pseudonimnom obliku u svrhe oglašavanja i optimizacije te činjenice da korisnik nije izrazio prigovor na takvu uporabu.

Prigovor na prikupljanje podataka:
- Prigovor na prikupljanje i pohranjivanje podataka možete podnijeti putem slanja e-maila na schwarzkopf.hr@henkel.com

Za isključivanje internetske kontrole Webtrekk na ovoj je internetskoj stranici postavljen kolačić za isključivanje. Kolačić se postavlja za navedenu domenu, prema pregledniku i računalu. Stoga, ako posjećujete našu internetsku stranicu kod kuće i na poslu ili koristeći različite preglednike, pohranjivanje podataka morate odbiti na svakom uređaju ili pregledniku.
- Alternativno možete odbiti i spriječiti pohranjivanje kolačića s pomoću odgovarajuće postavke u softveru vašeg preglednika; međutim, želimo vam naglasiti da se možda nećete moći u potpunosti koristiti svim funkcijama ove internetske stranice.
Dodatne informacije o internetskom praćenju možete pronaći u Pravilima o zaštiti podataka našeg pružatelja usluge: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

b) Google Analytics

Ova internetska stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu za analizu internetskih stranica koju omogućuje Google, Inc. („Google”).
U ovu se svrhu na vaše računalo instalira kolačić. Podatke koje kolačić stvara na temelju vašeg korištenja internetskom stranicom (uključujući vašu IP adresu) Google će prenijeti i pohraniti na poslužitelje u Sjedinjenim Državama. 

Aktivirali smo anonimizaciju IP adrese, što znači da će Google skratiti/anonimizirati posljednji oktet IP adrese za države članice Europske unije, kao i za ostale strane Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Cijela IP adresa samo se u iznimnim slučajevima šalje Googleovim poslužiteljima u SAD-u gdje će biti skraćena.

U ime pružatelja internetske stranice Google će ove informacije upotrijebiti za potrebe ocjenjivanja vašeg korištenja internetske stranice, sastavljanja izvješća o web aktivnosti za web operatera, te pružanja drugih usluga koje se odnose na aktivnosti na internetskoj stranici i korištenje interneta pružatelju internetske stranice. 
Google neće povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže. 


Prigovor na prikupljanje podataka:
Osim promjenom postavki vašeg preglednika, Googleovo prikupljanje i korištenje podacima (kolačići i IP adresa) možete onemogućiti preuzimanjem i instaliranjem priključka za preglednik koji je dostupan na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

c) Google DoubleClick

Na našoj internetskoj stranici upotrebljavamo funkciju Google DoubleClick da bismo ocijenili korištenje internetskom stranicom i omogućili sebi, tvrtki Google i drugim oglašivačima koji surađuju s uslugom DoubleClick prikaz oglasa relevantnih za korisnika. U ovu se svrhu na vaše računalo instalira kolačić. Ovaj kolačić prikuplja podatke o oglasima koji se prikazuju u vašem pregledniku i o oglasima na koje kliknuli. Podaci koje kolačić stvara na temelju vašeg korištenja internetskom stranicom bit će preneseni i pohranjeni na Googleov poslužitelj u Sjedinjenim Državama. Na temelju prikupljenih podataka u vašem se pregledniku prikazuju oglasi povezani s vašim interesima.

Prigovor na prikupljanje podataka:
Osim promjenom postavki vašeg preglednika, kolačić DoubleClick možete trajno isključiti s pomoću priključka za preglednik. S pomoću tog se priključka u pregledniku zadržavaju vaše postavke za deaktivaciju, čak i u slučaju brisanja svih kolačića. Priključak za preglednik za trajno isključivanje možete pronaći na adresi https://support.google.com/ads/answer/7395996.

5. Prava koja vam kao subjektu podataka pripadaju / Službenik za zaštitu podataka

U bilo kojem trenutku možete ostvariti pravo na pristup svojim podacima. Osim toga, ako su ispunjeni određeni zahtjevi, možete ostvariti sljedeća prava:
- pravo na ispravak
- pravo na brisanje
- pravo na ograničavanje obrade
- pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka
- pravo na prenosivost (od 25. svibnja 2018.)
Pravo na prigovor:
U slučaju postupaka obrade koji uključuju vaše osobne podatke, a koji se provode na temelju Henkelovog zakonitog interesa, u svakom trenutku imate pravo na prigovor protiv takve obrade svojih osobnih podataka zbog vaše specifične situacije. Henkel od obrade podataka neće odustati jedino u slučaju kada može dokazati da postoje važni razlozi za obradu koji zahtijevaju zaštitu i nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako ta obrada služi za potvrđivanje i ostvarivanje pravnih zahtjeva te za zaštitu od istih.
U tim slučajevima ili ako imate druga pitanja ili želje povezane s vašim osobnim podacima, pošaljite e-poštu ili pismo, Henkel Croatia d.o.o., BC Marketing, Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska (e-pošta: henkel.croatia@henkel.com).

6. Uporaba programskih priključaka na društvene mreže

Programski priključci (eng. „plug-in”) za različite društvene mreže ugrađeni su u naše internetske stranice. Povezane usluge pružaju određena društva („pružatelji”). Ti pružatelji uključuju:
Mrežu Facebook kojom upravlja tvrtka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook”). Za pregled programskih priključaka na Facebook i njihov izgled posjetite sljedeću adresu: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Mrežu Twitter kojom upravlja tvrtka Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD („Twitter”). Za pregled tipki za Twitter i njihov izgled posjetite sljedeću adresu: https://twitter.com/about/resources/buttons

Mrežu Google+ i YouTube omogućuje Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD („Google”). Za pregled programskih priključaka na Google+ i njihov izgled posjetite adresu: https://developers.google.com/+/web/; za programske priključke za YouTube posjetite adresu: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Mrežu Instagram koju omogućuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD („Instagram“). Za pregled programskih priključaka na Instagram i njihov izgled posjetite adresu: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Mrežu LinkedIn koju omogućuje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD („LinkedIn”). Za pregled programskih priključaka na LinkedIn i njihov izgled posjetite adresu: https://developer.linkedin.com/plugins#

Za povećanu zaštitu vaših podataka pri posjetu našim internetskim stranicama, ovi su priključci implementirani kao „tipke s dvoklikom”. Ovaj oblik integracije osigurava da, pri pristupu nekoj od naših internetskih stranica koje sadržavaju te priključke, niste automatski povezani na poslužitelje pružatelja. Preglednik će stvoriti izravnu poveznicu na poslužitelje pružatelja samo ako aktivirate priključke i na taj način date dopuštenje za prijenos podataka. Sadržaj različitih priključaka potom se prenosi od dotičnog pružatelja izravno na vaš preglednik, a zatim se prikazuje na vašem zaslonu.

Priključak pokazuje pružatelju kojim ste internetskim stranicama pristupili. Ako ste tijekom pregledavanja naše internetske stranice prijavljeni na svoj korisnički račun određenog pružatelja usluge, pružatelj može provjeriti vaš interes, odnosno informacije kojima pristupate, s vašim korisničkim računom. Korištenjem bilo kojih funkcija priključaka (npr. klikom na tipku „sviđa mi se”, komentiranjem) ove će se informacije također putem preglednika izravno prenositi pružatelju usluga kako bi se zadržale.

Daljnje informacije o prikupljanju i uporabi podataka koje vrše pružatelji usluge te o pravima i mogućnostima koje su vam dostupne za zaštitu privatnosti u tim okolnostima mogu se pronaći u pružateljevim pravilima o zaštiti podataka/privatnosti:

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Twitter: https://twitter.com/Data Protection

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Google: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policyPROSLAVITE S NAMA
Pridružite nam se uz tortu i glazbu 7.12.2019. u 18h
na Trgu Kralja Tomislava u Zagrebu

Očekuje vas
- nastup Gelato Sisters
- slavljenička torta za 2000 ljudi
- frizerska radionica
- kuponi
OSVOJI NAGRADE
PROSLAVITE S NAMA
Pridružite nam se uz tortu i glazbu 7.12.2019. u 18h
na Trgu Kralja Tomislava u Zagrebu

Očekuje vas
- nastup Gelato Sisters
- slavljenička torta za 2000 ljudi
- frizerska radionica
- kuponi
SVAKI DAN JEDNO IZNENAĐENJE
Pogodite što je na slici i osvojite dnevnu nagradu
Syoss slavi rođendan i nagrađuje vas cijeli mjesec!
Pratite sliku koja svakih 30 minuta otkriva novi detalj.
Znate li što se na njoj krije?
Prvi pošaljite točan odgovor i osvojite bogat poklon paket svaki dan.
Više saznajte u pravilima igre.

ZOOM OUT TEŽINA
POŠALJI ODGOVOR
PRAVILA IGRE
POGLEDAJ POBJEDNIKE
DANI NATJECANJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DANAŠNJA NAGRADA
Syoss poklon paket
14.12.2019.
Pošalji odgovor!
Prošli
pobjednici
VLATKA IVČEVIĆ
Syoss poklon paket
SILVIJA MAKSAN
Syoss poklon paket
MARIJA GAGA
Syoss poklon paket
MIRNA BABIĆ
Syoss poklon paket
JANJA MAGDALENA EREIZ
Syoss poklon paket
LJUBICA KLJAJIĆ
Syoss poklon paket
ANA PINTARIĆ
Syoss poklon paket
KREŠIMIR IVANOVIĆ
Syoss poklon paket
MARTA HORVAT
Syoss poklon paket
KLAUDIJA GALIJAŠ
Syoss poklon paket
UNA MURATAGIĆ
Syoss poklon paket
SARA GENERALIĆ
Syoss poklon paket
ANA NOVAČIĆ
Syoss poklon paket
VIKY VALENTIĆ
Syoss poklon paket
MIRJANA KOVAČ
Syoss poklon paket
ANAMARIA BANOVAC
Syoss poklon paket
TEA STOJANAC
Syoss poklon paket
NIKOLINA JARTEC
Syoss poklon paket
ANA MATEK MARIC
Syoss poklon paket
FILIP PINTARIĆ
Syoss poklon paket
ANJA MESZAROS
Syoss poklon paket
JOSIPA MOGUŠ
Syoss poklon paket
JELENA BABIĆ
Syoss poklon paket
SARA GENERALIĆ
Syoss poklon paket
ANA GRGUROVAC
Syoss poklon paket
NADICA ZAJEC
Syoss poklon paket
IVANA PRIMORAC
Syoss poklon paket
MIHAELA ČUJKO
Syoss poklon paket
DANIJELA VUJASIN
Syoss poklon paket
DUŠANKA TOT
Syoss poklon paket
VERONIKA ODOBAŠIĆ
Syoss poklon paket